04.03.2024

Verdier

mars 27, 2008 av  
Kategorisert under Hverdagsliv

Verdier er noe av det viktigste som finnes i livet. De aller fleste av dem er verdt å kjempe for.
Hva er rett? Hva er galt? Noe bør være ABC hjemmefra, noe bør man bare lære seg.
Dette er ingen guide.

Derimot er de mine verdier og hva jeg tror på.

Trofasthet

Hva legges egentlig i trofasthet? Det er å være tro mot de verdiene man er født opp med, men også mot de opprinnelige verdiene i verden. Arv, historie, tradisjon og opprinnelighet. Det jeg snakker om her: er sanne verdier og i ordet konservativ ligger opprinneligheten. I 2015 sliter verden og vi med den.

I Norge har vi en rik, gammel arv. Men også her sliter mange med å forstå viktigheten av denne og verdien av den. Vi bryr oss ikke lenger om historien vår.

Ære, moral, ekteskapet (mellom mann og kvinne), stolthet og bluferdighet. Dette er verdier jeg står for og kjemper for. I en tid der det mest er fritt frem og «alt er lov«. I beste fall en falskhet som truer med å utslette samfunnet helt.

Traust

Joda, jeg er gammeldags, litt grå, sur og setter Gud først. Logos vet du. Tidløst. Da snakker man om klar rettesnor. Trofast mot det gamle. Traust er sikkert et skjellsord idag. Hva så?

Ansvaret

Er alt fritt frem? Er det greit å gjøre alt? Nei. Man må ta ansvar og være sitt ansvar bevisst. Alle mennesker har klart rett til å være fri og leve et fritt, godt liv. Men det betyr ikke at alt er fritt frem fordet. Man har et ansvar og det må man aldri glemme. Som medmenneske, mor, far, ektemann, hustru, skattebetaler, innbygger, arbeider, elev eller en del av fellesskapet.

Det krever personlighet, moralsk kompass og vilje. Noe som ikke alltid er lett i 2015. Retten til å mene noe er fantastisk, så lenge man ikke krenker et annet menneske. Der stopper det nemlig.

Lojalitet og tillit

Møter du meg med tillit, så gir jeg det samme tilbake. Min pliktfølelse og tilhørighetsfølelse er sterk.

Samhold

Mest av alt, så er samholdet og bånd mellom mennesker viktig. Det er klar bærebjelke i samfunnet vårt. Livskvalitet er så viktig og retten til de samme rettighetene. Samfunnet blir stadig kaldere og mer upersonlig. Hver dag må man kjempe for å bevare de gitte rettighetene.

Samtidig så er dette noe man ikke skal ta for gitt. Vi er alle like mye verdt og jorden og alt liv på den er en gave. Husk det.

Kreativitet

Skaperglede gjennom skriverier, musikk, handlinger eller tale gir meg et så rikere liv. Film og foto er solide remedier i så måte.

Godheten

Noe av det aller beste man kan gjøre mot en annen, er å vise godhet. Det kan være seg gjennom nærhet, gavmildhet, omsorg, hjelpsomhet, gjensidig respekt eller bare å lytte til en annen. Hjelpe til så godt det lar seg gjøre, så har man gjort en god gjerning.

Å være mest mulig imøtekommende mot andre, er målet å jobbe etter.

HjemOm meg

Kommentarfeltet er lukket.