20.10.2020

Linje 5 – Faktaark

september 15, 2008 av  
Kategorisert under Metro

Linje 5 har en lang, rik og bred historie i Oslo`s T-banenett. Igjennom årene har det vært en rekke endringer og justeringer på linjestrekningen. T-baneringen har også vært brukt som delstrekning. Fra nord i Oslo til Oslo sentrum og vestover mot Bærum Kommune.

Innom 31 stasjoner og den mest traffikerte med sine opptil 50.000 reisende fra dag til dag.

Toppmoderne i nordlige Oslo

Høsten 2012 stod Romsås og Vestli stasjoner ferdig. Det markerte at linjestrekningen fra Hasle til Vestli er ferdig og sammen med Kolsåsbanen de mest moderne i hele T-banenettet. I skrivende stund bygges også Lørenbanen som vil deltrafikkere Linje 5 med Løren stasjon som ny fullskalastasjon. Dette er ventet å stå ferdig i 2016. En svært traffikert strekning har fått et nødvendig løft.

Det er lett å gi Groruddalen et dårlig rykte, men med hånden på hjertet kan man konstatere at stasjoner som Risløkka, Grorud, Romsås, Stovner og Vestli virkelig lyser opp. Noen mangler? Noe som kan forbedres?
Ja, få på plass flere Selecta-automater på stasjonen og fjern grafitti. Det trekker noe ned.

Møtet på midten

Med Grorud og Røabanen så møtes to linjer som tilsammen har mye og spennende historie. Det er ikke mer enn 18 år siden at man kunne dra fra Bærum og langt opp i Groruddalens drabantbyliv, slik man tar for gitt idag. At man har slått disse linjene sammen er et smart trekk. Litt frem i tid kan denne linjestrekningen bli enda mer universal.

Nøkkelen ligger i å la Linje 3 og 5 møtes. Noe Sporveien også har planer om når Lørenbanen står ferdigstilt. Det kan ta mye press vekk fra fellestunnelen, mens man venter på at en ny skal bygges.

Noe mangelfult vestover

Vestover mot Østerås er tilstanden så som så. Riktignok ble disse stasjonene bygget om til semi-moderne standard i 1995. 19 år er vel og merke lenge siden. Mye har forandret seg innen T-bane og kollektivtrafikk siden den gang. Ni av ti stasjoner holder ikke mål og trenger et ansiktsløft. Kun Hovseter stasjon har en viss standard.

Men så mot nord og hvor godt stykke arbeide det er gjort der. Det samme er fullt mulig også på Oslos beste vestkant mot Bærumsgrensen. Noen planer om dette foreligger dog ikke i skrivende stund.

HjemLinjefaktaLinjeoversikt

Kommentarfeltet er lukket.