15.08.2022

Lørenbanen – Faktaark

juni 3, 2013 av  
Kategorisert under Metro

Lørenbanen som også er blitt kalt for Lørensvingen er en banestrekning under utbygging. Strekningen er 1600 meter lang og skal trafikkere i tunnel mellom Sinsen stasjon og
Økern stasjon. Mellom disse blir Løren stasjon bygget og vil være den nyeste i T-banenettet.

Med dette vil T-baneringen og Grorudbanen bindes sammen.

Formål og muligheter

Byggingen av Lørenbanen og en sving mellom Sinsen og Økern gjør det mulig for T-baneringen å kunne binde sammen deler av Linje 5 og andre strekninger. Dette uten å måtte trafikkere sør-østlige og sentrale deler av fellestunnelen. Noe som vil gi en allerde grundig belastet fellesstrekning et «lite pustehull» i påvente av en ny sentrumstunnel.

Ved å knytte sammen Lørenbanen og T-baneringen så flytter man også T-banen til nye kundeområder og har skapt noe som kan minne om sløyfe og diagonalbane. Dette vil være det første i sitt slag i T-banenettet i Oslo/Akershus.

Frekvensen på trafikken vil også kunne økes fra 15 minutter til muligens to avganger pr kvarter. Tenkt tanke per dags dato er å slå sammen Linje 3 og Linje 5 via T-baneringen og Lørenbanen. Dette vil isåfall kunne bli den lengste strekningen med mest stasjoner i T-banenettet i Oslo/Akershus.

Bygging og utvikling

Lørenbanen og Løren stasjon hadde byggestart 3. juni 2013 og skal etter planen være ferdigstilt sent i 2016 eller tidlig i 2017. Det vil bli etter metrostandard med universal utforming og splitter ny stasjon i høystandard utgave. Det er viktig å merke seg at denne informasjonen og denne siden vil skrives om når Lørenbanen står ferdig og formålet er offentlig kjent.

Mye av strekningen vil være i tunnel og nye Løren stasjon er en undergrunnsstasjon etter samme modell og type som Nydalen. Endestasjon vil være Økern der Lørenbanen munner ut i tunnel og kan kobles videre på Linje 5.

På denne måten kan T-banetrafikken nå økes opptil 30 % og mange nye linjestrukturer eller rushtidslinjer er fullt mulig. Bare ressurser, kreativitet, vognmateriell og vilje på politisk nivå avgjør dette.

Prosess og trafikkavvikling

Å bygge en slik strekning er ikke rent ukomplisert. Sommeren 2013 måtte Linje 5 stenges i to måneder. Delvis for å etablere skinnegang. Sommeren 2014 vil T-baneringen måtte stenges i ni måneder. Dette for å blant annet koble på skinnegangen mellom T-baneringen og den nye strekningen. Ellers vil trafikken med mindre avbrudd gå som normalt frem til åpning i 2016 eller 2017.

Det er ventet at strekningen i fremtiden vil ha 6.000 passasjerer daglig på Løren stasjon. Et nytt boligområde som vil være i vekst de neste årene. Et nytt kapittel i Oslo`s T-banenett er lagt. Bare Sporveien vet hvordan neste generasjons T-banekart for Oslo og Akershus skal formes.

HjemLinjefaktaLinjeoversikt

Kommentarfeltet er lukket.