21.06.2021

T-baneringen – Faktaark

august 21, 2010 av  
Kategorisert under Metro

T-baneringen er den nyeste delstrekningen i Oslo`s T-banenett. Den traffikeres av Linje 3, 4 og 6. Linje 5 er også knyttet til linjestrekningen ved Carl Berners Plass stasjon i øst. Stasjonene Nydalen, Storo og Sinsen er strekningens nyeste. De er utgangsstasjoner.

Det bør merkes at T-baneringen er en sløyfe og ikke en fullverdig ringstrekning.

Historikk

Denne banestrekningen ble planlagt allerede på slutten av 1990-tallet. I år 2000 startet byggearbeidene. Første del av ring-etappen ble startet med stasjonene Nydalen og Storo som ble åpnet i 2003. Tre år senere ble resten av T-baneringen åpnet for trafikk 21. august i 2006 da Sinsen stasjon sto ferdig. Bare stasjonene på Kolsåsbanen er nyere.

Den nybygde delen av strekningen er på fem kilometer og kostet 1,4 milliarder kroner. Særtrekk på de nye stasjonene i T-baneringen er at de er såkalte øyperronger. Sammen med Bekkestua stasjon som er bygget etter samme prinsipp, er de unike i så måte.

Daglig drift

Omlag 10.000 reisende bruker daglig strekningen som gjør den til den sjette og syvende mest besøkte i T-banens linjenett. T-baneringen kjøres ikke i en full ringstrekning som i Berlin og London. Det var ikke gjennomførbart mulig, da strekningen ville tatt 24 minutter. Noe som ikke ville ha korrespondert med de nåværende 15 minutters avgangene.

Istedet kobles Linje 4 og Linje 6 sammen og danner en sløyfelinje. Linje 3 kjører også innom ringen og det foreligger planer om å koble denne sammen med Linje 5 via Lørensvingen litt frem i tid.

Linje 5 har også tidligere traffikert T-baneringen, men går nå til Østerås og er ikke lenger del av Ringen. Dette kan endre seg etter 2016.

Nye løsninger i sikte

I 2013 begynte utbyggingen av Lørenbanen. Strekningen vil begynne i T-baneringens slutt ved Sinsen og gå i tunnel til nye Løren stasjon og munne ut rett ved Økern stasjon som endestasjon. Denne sløyfen muliggjør at trafikken i Nord ikke behøver å gå gjennom fellestunnelen sørover, noe som vil redusere belastningen på et allerede overbelastet rutenett.

Ved stans i fellestunnelen og sentrum kan også T-baneringen brukes som nødløsning og man komme seg fra øst til vest og omvendt via ringen. Andre muligheter er å knytte knytte Linje 5 og 6 sammen eller skape nye rushtidslinjer og delstrekninger.

Fremtidige utbygninger i T-banenenettet kan også knyttes sammen med T-baneringen.

HjemLinjefaktaLinjeoversikt

Kommentarfeltet er lukket.