11.04.2021

Linje 6 – Faktaark

september 17, 2008 av  
Kategorisert under Metro

Linje 6 er en av de opprinnelige linjene i Oslo`s T-banenett. Med over 30 års fartstid har den vært igjennom en rekke endringer. Østeråsbanen, Kolsåsbanen og Songsvannsbanen er de mest kjente navnene.

Linjestrekningen er innom 19 stasjoner sør-øst til nord-vest i Oslo.

Store endringer

Helt fra starten som forstadsbane i 1934 og frem til 1980-tallet var strekningen lokal. Men omleggingen til T-bane og sammenslåingen av Øst og Vest i Oslo gjorde at en rekke stasjoner og struktur måtte gjøres om. Kjøreledninger ble byttet om til strømskinner og stasjonene måtte tilpasses for de nye T-1000 togene og fremtidige modeller.

Når metrostandard ble innført på Songsvannsbanen ble også planovergangene fjernet. 10. januar 1993 ble strekningen åpnet fra nord-vest mot sentrum. 4. april samme år begynte strekningen å trafikkere gjennom fellestunnelen mot Bergkrystallen.

Stabilt

Linje 6 nord-vestover er stort sett stabil. Til tider har det vært problemer noe driftsmessige problemer pga snø, løvblader eller mindre ulykker. Stasjonene holder mål og det er bare endestasjonen Songsvann som burde oppgraderes til metrostandard à 2014. Spørsmålene rundt linjestrekningen ligger ikke på hvorvidt stasjoner eller struktur bør oppgraderes, men bruken av linjen.

Sognsvannsdelen av linjen betjener linjene 3, 4 og 6. Den korresponderer med T-baneringen og Linje 4 mot Bergkrystallen. Med sine 19 stasjoner er den dog den korteste av alle T-banens linjer.

Veien fremover

På mange måter er det med Linje 6 som med Linje 3 og 4: veien fremover er litt åpen og uavklart. Byggingen av Lørenbanen kan også skape muligheter for denne linjestrekningen. Med en stadig økning i trafikken på fellestunnelen og trafikkavviklingen generelt, kan og bør dellinjestrekninger vurderes på sikt. Per dags dato er ingenting avklart og blir det heller ikke før i 2016.

En annen tenkt mulighet som har vært tenkt er å gjøre denne linjen til en rushtidslinje mellom Østerås og Mortensrud. Alternativ som også har vært diskutert er å slå sammen Sognsvann og Lambertseterbanen igjen. Men ingenting er avklart. Bare tiden vil vise.

HjemLinjefaktaLinjeoversikt

Kommentarfeltet er lukket.