20.10.2020

Ikke krenk noen

februar 13, 2010 av  
Kategorisert under Meninger

Terror og krenkelser er ikke godt for noe. Foto: AP.Karikaturtegninger gir sinne, demonstrasjoner og aksjoner. Muslimer i Norge og verden er rasende. Det er en side av saken. Den andre siden er: trusler, sammenstøt, hån, hetsing, misforståelser, vrangforestillinger og intoleranse. Nå må dette ta slutt en gang for alle.

Jeg legger ikke fem øre i mellom og redgjør for mine tanker rundt dette.

Krenkelser

Jeg har merket meg at mange snakker om ytringsfrihet når temaet religion bringes på bane og debatten vris fort over på muslimer og intoleranse. Det èr fordi muslimene synes godt. Her hjemme og i resten av verden. De tar mye plass, de er godt synlige og vil bli tatt på alvor. Å krenke deres profet har resultert i mye raseri og mange sammenstøt. Noe jeg forstår godt.

Derfor er fokuset nærmest 100 % på muslimene. Det kan bli litt feil og ensidig. Grunnen er at alle religiøse er utsatt for krenkelser, trusler, intoleranse og opprivende konflikter daglig. Det er ikke bare ikke-kristne, aviser eller media generelt som står bak. Muslimer må og ta sin del av ansvaret.

I mange muslimske land blir kristne og mennesker fra andre trossamfunn gjentatte ganger holdt for spott og spe, de blir truet, myrdet og diskriminert på det groveste. Uten at muslimer der eller i Norge tar avstand fra dette. Ikke krenk vår profet burde istedet vært: «Ikke krenk noen troende».

Alle har ansvar

Derfor mener jeg at muslimene og alle som deltar i tallrike demonstrasjoner mot trykkingen av karikaturer av Mohammed og må spørre seg om en annen sak: dreier dette seg bare om meg, mitt og ikke noe annet? Eller gjelder dette for alle tro? Jeg liker ikke å si dette, men mener at muslimer i altfor stor grad er for opptatt av seg selv og sitt.

Interessen for religionsfrihet, likeverd, medmenneskelighet og respekt for andre samfunnslag kommer i en helt annen rekke. Det blir helt feil, for da begår de et like grovt overtramp og er like skyldige i å skape et klima der hån, hat, intoleranse og fiedentlighet gjelder. Alle har et ansvar. Det gjelder også alle troende.

Enhet

Samhold fremfor splittelse. Foto: SXC.Jeg vil minne om at alt har sin opprinnelse. Den ortodokse kirken og katolske kirken begynte et sted, det samme med buddhismen og Islam. Derfor kan ikke en gruppe troende i nyere tid kreve plass og forlange hovedherredømme bare fordi det passer seg. Å bruke argumentet at kirken har vendt seg bort fra sin opprinnelige lære holder heller ikke. Det stemmer jo ikke.

Derfor må alle troende slutte med å kreve utelukkende plass for sin trosretning. Det gjelder for alle verdens trossamfunn. Ikke bytt ut ydmykhet, dialog, viljen til å forstå og lytte med vold, undertrykkelse og krigføring. Likhet, likeverd og menneskeverd må alltid stå i sentrum. Uten unntak.

Oppfordrer alle troende til enhet. Respektèr at man har ulike skikker og søk brobygging, forsoning og bånd. Vi er alle brødre og søstre. Kjenn godt nok etter i ditt hjerte. Sannheten ligger der. Min støtte går til et helt fritt samfunn der man respekterer hverandre uten å måtte ty til krenkelser. Det èr mulig.

Publisert  13.02.2010, 20:00
Oppdatert 15.02.2010, 11:00

Del på Facebook  Del på Twitter

Hva mener du?

Fortell meg hva du mener...
Vil du at bildet ditt skal synes i kommentaren? Skaff deg en gravatar!Trykker du "send inn kommentar" samtykker du at du er kjent med min personvernspolitikk og vil overholde retningslinjene for bruk av nettsidene.